Jedna z prvních osmnácti Křižíkových tramvají z roku 1899 - Archiv Jiří Rieger Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. jsou společností, jejíž historie sahá až do 19. století. Hlavní zásluhu na vybudování dopravního podniku nemá nikdo jiný než nejslavnější český elektrotechnik, doktor František Křižík. Podnik čítající tratě elektrické dráhy i elektrárny pro jejich pohon vybudoval v letech 1896 – 1899 na základě koncese získané městem Plzní výnosem tehdejšího císařského a královského ministerstva železnic.

 Prodejna Elektrických podniků města Plzně - Archiv města Plzně První oficiální název „Elektrické dráhy v Plzni a okolí“ v sobě skrývá tři důležité informace o původním zamýšleném poslání společnosti: 1. tramvajová dráha v Plzni byla vybudována čistě elektrická (v řadě jiných měst v té době jezdily jen parní nebo koněspřežné tramvaje), 2. zaměření společnosti mělo být výlučně na provoz elektrické dráhy, a konečně 3. elektrická dráha měla vyjet až za hranice města Plzně, nejsmělejší projekt počítal se stavbou nákladní tramvaje až do lomu ve Štěnovicích. Nicméně bouřlivý rozvoj elektrotechniky na přelomu 19. a 20. století rychle určil další směr: již v roce 1902 bylo třeba zajistit dodávky elektrického proudu pro nové městské divadlo. Po nedlouhé době zažila rozvodná elektrická síť nebývalý rozmach na úkor do té doby preferovaného plynu, a tak nebývale rostla poptávka po elektrické energii. Původní uhelná parní elektrárna v Cukrovarské ulici a vodní elektrárna v Panském mlýně musela být doplněna dodávkami energie z Měšťanského pivovaru. Po stavbě regulace řeky Radbuzy byla opuštěna elektrárna v Panském mlýně a nahrazena moderní vodní elektrárnou na Denisově nábřeží, která od zprovoznění 18. února 1922 slouží dodnes. Kromě výroby a distribuce elektrické energie, se dopravní podnik staral i o budování městské rozvodné sítě. V roce 1933 dodávaly Elektrické podniky města Plzně elektrickou energie již 27 294 odběratelům. Celkem logicky došlo k přejmenování společnosti na „Elektrické podniky města Plzně“, provoz elektrické dráhy byl jen jednou z činností. Za První republiky však zažívalo o podnikání ve veřejné dopravě značný rozsah, důkazem toho je zavedení autobusové dopravy v roce 1929 a jeden čas byla Elektrickými podniky provozována dokonce autobusová linka Plzeň – Praha.

 Budova "Hydro" s vodní elektrárnou na Denisově nábřeží 12 - Archiv města Plzně Válečná a poválečná léta jsou spjata se zavedením a dalším rozvojem trolejbusové dopravy v roce 1941 a v roce 1946 také oddělením elektrárenské činnosti od dopravní. Společnost od té doby nesla dodnes vžité jméno „Dopravní podniky statutárního města Plzně“ a orientovala se především na zajištění městské veřejné dopravy na území města Plzně. Charakter komunální společnosti se v dobách budování normalizace změnil na státní podnik. Dnem zápisu do obchodního rejstříku 1. května 1998 se datuje novodobá historie společnosti. Dopravní podniky se vrátily zpět do rukou města ve formě akciové společnosti se 100% vlastnickým podílem města a dostaly nové jméno: „Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.“ (ve zkratce PMDP, a.s.) Hlavní náplní činnosti dopravních podniků je i nadále provoz městské veřejné dopravy, je ale doprovázená řadou obchodních aktivit, ať už servis a mytí vozidel, provoz autoškoly, nebo například výroba elektrické energie v původní elektrárně „Hydro“ na Denisově nábřeží 12, kde je dodnes sídlo PMDP, a.s.